Diensten

De diensten zoals door Raak Installatiebouw en Raak Engineering worden aangeboden, kunnen u ook via Raak IGS worden aangeboden. Te denken valt aan het plaatsen van gasmeters, EVHI’s of onderhoud aan gasstations. Hiervoor staat een kundig, en volledig gekwalificeerd team van monteurs voor u klaar.

Hoewel binnen de Raak Group ieder bedrijf zelfstandig werkt en een eigen visie heeft, wordt ook optimaal gebruik gemaakt van de overlap die er is. Personeel en materiaal kan tegen kostprijs dekkende intercompany tarieven door Raak IGS worden ingekocht. Als afnemer maakt u dus gebruik van alles wat Raak Group te bieden heeft, met slechts één gecontracteerde partij. Zie ook het organigram, waarin duidelijk wordt hoe onze bedrijven elkaar versterken.

Aanvullend kunnen we u tevens ontzorgen met onze grote voorraad revisieonderdelen voor regelaars en afsluiters van alle voorkomende fabrikanten. Mocht het zo zijn dat onze voorraad niet toereikend is, kunnen we in overleg deze aanpassen of onze distributiekanalen uitbreiden. Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.